WebServer1

WebServer1(WS1) je projekat otvorenog koda, baziran na efikasnoj podršci, vanstandardnom dizajnu, brzini, sigurnosti … Zajednica predstavlja skup ljudi koji entuzijazmom i radom promovišu otvoreni kod u domenu zajedničkog znanja i interesovanja. Dinamička strana našeg sajta je forum koji između ostalog nije samo forum već i baza znanja. WS1 predstavlja projekat i ideju nekolicine entuzijasta. Ambicija razvojnog tima je da se približi korisničko okruženje samom korisniku i da postoji semantička strana , kao i neuronski sklop čitave aplikacije. To bi omogućilo korisniku visok nivo korisničkog doživljaja UX (User Experience).

WebServeri Vam izlazi u susret sa različitim idejama povezanim u kompaktnu celinu. Sajt je i dalje u konstantnom razvoju, što multiplicira niz radikalnih promena, što u korisničkom okruženju, što u samom kodu. Trudićemo se da nastavimo taj trend. Ali za nostalgiju prema starijem okruženju, ostavili smo forum , koji je na istoj adresi i on se neće menjati. Takođe jedna važna stvar je Retro Port ili RPdir RP gde će se nalaziti sve prethodne verzije ws1 engine-a. RPdir je trenutno u fazi rekonstrukcije!!!